EYİLİK

eyilik bax yaxşılıq

EYİB
EYMƏNMƏK

Digər lüğətlərdə