EZOP

Ezop dili [qədim yunan təmsilçisi Ezopun (Aisopos) adından] dilç. – üstüörtülü, müəmmalı, rəmzli dil.
Ezop gedib, dili qalıb; Dünyanın min bir müşkülü qalıb. R.Rza.

EZAMİYYƏTÇİ
Ə₂

Значение слова в других словарях