fövqəladə ekoloji vəziyyət

İnsanların həyat və sağlamlığının, habelə ətraf mühitin qorunması məqsədilə zəruri təcili tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən təhlükəli ekoloji vəziyyət

fotoqrafiya əsəri
fövqəladə hadisə