FÜRQƏT ƏRƏB

Ayrılıq, fəraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Bir qılıncım var, bir atım,

Artıbdır dadü fürqətim,

Qərib ellərdə cəsədim

Qalır, ay mədət, ay mədət!

            (Əndəlib Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

FÜRQƏT
GAP-GƏLƏCİ