FIRILDATMAQ

bax fırlatmaq.
FIRILDATMA
FIRLAĞAN

Digər lüğətlərdə