FIRLATMA

Fırlatmaq”dan f.is.
FIRLANMAQ
FIRLATMAQ

Digər lüğətlərdə