FƏRŞ ƏRƏB

Döşənəcək (xalça, palaz, cecim və s.). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu evə girib gördü ki, yaxşı otaqdı, amma fərşi köhnədi. Əlini cibinə salıb bir ovuc qırmızı, bir az ağ pul çıxarıb qarının ətəyinə töküb dedi:

– Ay ana, bu pulları götür bazara get, özünə bir fərş al, gəti otağını döşə.

Qarı tez bazara gedib yaxşı bir fərş aldı, hambala verib evə gətirdi. Qarı Koroğlunun köməyilə fərşi otağa döşədi. (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

FƏRŞ ƏRƏB
FƏRZƏND FARS

Значение слова в других словарях