FƏRAQ ƏRƏB

Ayrılıq, hicran, firqət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Əysiy olmaz Koroğlunun qoğası,

Düşər paşalarla cəngi, davası.

İstanbul şəhrində xotkar balası,

Niyar fərağına gəldim, ha gəldim.

                     (“Koroğlunun İstanbul səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

FƏRAQ ƏRƏB
FƏRAQ GƏLMƏK

Значение слова в других словарях