fərdi identifikasiya nömrəsi

Dövlət Reyestrinə barəsində məlumat daxil edilən şəxsə müəyyən edilmiş qaydada verilən və şəxs barəsində müvafiq məlumatları birmənalı müəyyən etməyə imkan verən vahid təkrarolunmaz kod

fərdi hesabın yığım hissəsi
fərdi profilaktik iş