FƏRMAYIŞ FARS

Buyurma, əmr, buyuruq.

Bəli, Nağı gedif xanım dediyi fərmayışdarı yerinə yetirdi. (“Məhəmməd və Güləndəm”)

FƏRMAN FARS
FƏRMAYİŞ