FƏRZƏND FARS

Oğul, övlad.

... Bu cəhətini də ərz eləyim ki, bu şahın heç bir fərzəndi yox imiş. (“Sam şahzadə”)

                                                                         *

Bağdad şəhərində Firuz adında bir tacir vardı. Bunun malı, pulu həddən aşmışdı, amma heç bir fərzəndi yox idi. Özü də çox qocalmışdı. (“Leyli və Məcnun”)

FƏRŞ ƏRƏB
FƏS