FABRIC

n 1. parça; qumaş; silk / woolen / cotton ~s ipək / yun / pambıq parçalar; 2. struktur, quruluş; the ~ of society cəmiyyətin quruluşu; the social ~ ictimai quruluş; 3. məmulat, mal, məhsul; fabrikat; 4. bina, qurğu, tikili, tikinti, inşaat; 5. parça, arşın malı

FABLER
FABRICATE