FABRICATE

v 1. uydurmaq, qondarmaq, düzəltmək, quraşdırmaq; to ~ a charge ittiham uydurmaq / qondarmaq; 2. saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmək; to ~ papers sənədləri saxtalaşdırmaq; to ~ a will vəsiyyətnaməni saxtalaşdırmaq

FABRIC
FABRICATED