FABULATE

v 1. yalan qondarmaq / uydurmaq; 2. yalan / nağıl / təmsil danışmaq

FABRICATION
FABULATOR