FABULOUS

adj 1. uydurulmuş; əfsanəvi, mifik; ~ beasts əfsanəvi heyvanlar; ~ hero əfsanəvi qəhrəman; ~ description uydurulmuş təsvir; ~ wealth əfsanəvi sərvət; 2. təmsil / yalan uyduran

FABULIZE
FABULOUSLY