FABULOUSLY

adv 1. yalan, doğraya oxşamayan / həqiqətə uyğun olmayan tərzdə; The voyages, indeed, are fabulously narrated Dəniz səyahətləri həqiqətə uyğun olmayan bir tərzdə nağıl edilir; 2. çox güclü, inanılmayacaq dərəcədə; son dərəcə, ağlasığmaz dərəcədə; Her cruelties were fabulously exaggerated Onun qəddarlığı son dərəcə şişirdilmişdi

FABULOUS
FABULOUSNESS