FABULOUSNESS

n 1. müstəsnalıq, qeyri-adilik, əfsanəvilik; 2. saxtalıq, yalan, uydurma, qondarma; doğraya oxşamama, həqiqətə uyğun olmama

FABULOUSLY
FACADE