FACELESS

adj 1. üzsüz, üzü olmayan; simasız; a ~ statue üzü şikəst edilmiş heykəl; 2. adsız, imzasız

FACED
FACER