FACER

n 1. d.d. üzə vurulan zərbə; to give a ~ üzə zərbə vurmaq; 2. amer. gözlənilməyən çətinliklər

FACELESS
FACET