FACIAL

adj 1. üz, sifət; ~ expression üz ifadəsi; ~ nerve anat. üz əsəbi; 2. kosmetik; ~ massage kosmetik masaj (üzdə)

FACIA
FACILE