FACING

n 1. üz; üzlük, üz çəkmə t çəkilmə; the stone facing of a building binanın daş üzlüyü; 2. yonma, yonulma, taraşlama, taraşlanma (səth haq.); 3. bəzək, naxış (paltarda və s.); a black dress with red silk ~ qırmızı ipək naxışlı qara paltar / geyim;

◊ to go through one’s ~s yoxlamadan / sınaqdan keçmək; to put smb. through his ~s bir kəsin işə yaramasını / yararlılığını yoxlamaq

FACILITY
FACING STONE