FACT-FIND

v yoxlamaq, araşdırmaq, öyrənmək, təhqiq etmək (vəziyyəti); faktlan müəyyən etmək

FACT
FACT-FINDING