FACT-FINDING

n yoxlama, yoxlanma, araşdırma, araşdırılma, təhqiq etmə / edilmə; faktlan müəyyənləşdirmə; təfsilata varma

FACT-FIND
FACTION