FACTIONAL

adj fraksiyaçı, fraksiyaçılıq; ~ groups fraksiyaçı qruplar; ~ disputes fraksiyaçılıq mübahisələri

FACTION
FACTIONALIST