FADED

adj solmuş, rəngi solmuş / qaçmış, solğun, saralmış, ağarmış, bozarmış; ~ curtains solmuş / bozarmış pərdələr

FADE
FADELESS