FAİL

sif. [ ər. ] köhn.
1. İşləyən, edən.
2. Təsir edən.
3. is. Ərəb qrammatikasında feli sifət modeli.
FAXİR
FAİZ

Digər lüğətlərdə