FAILED

adj 1. uğursuz, baş tutmayan; ~ try id. uğursuz şey / cəhd; 2. müflisləşmiş; ~ firm müflisləşmiş firma

FAIL
FAILING