FAILURE

n 1. müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq, iflas, müvəffəqiyyətsizliyə / iflasa uğrama; dead ~ tam uğursuzluq; bitter ~ acı uğursuzluq; to end in ~ müvəffəqiyyətsizliklə başa çatmaq; 2. kəsilmə (imtahanda), d.d. pis qiymət alma (imtahanda); 3. uğursuz / bəxtsiz / işi gətirməyən adam; He was a failure in art O, incəsənətdə uğur qazana bilmədi; 5. baş tutmayan iş; His invention turned out (to be) a failure Onun ixtirası qəbul edilmədi; 6. yerinə yetirməmə, həyata keçirilməmə; ~ to keep a promise vədi pozma, vədə xilaf çıxma

FAILING
FAINT