FAINT-HEARTEDLY

adv ürəksiz, qorxaqcasına, cəsarətsiz, qorxa-qorxa, çəkinə-çəkinə, tərəddüdlə

FAINT-HEARTED
FAINT-HEARTEDNESS