FAIRY

n pəri; cadugər, sehrbaz qadın / qız; ~ of the mine kobold (alman əfsanələrində cin); cin, cırtdan (Qərbi Avropa nağıllarında); bad ~ qəddar pəri; şər adam, şərçi

FAIRLY
FAIRY-TALE