FAITHFUL

adj 1. sadiq, vəfalı, sədaqətli; ~ friend sədaqətli / vəfalı dost; ~ husband vəfalı ər; 2. doğru, düzgün, gerçək, dürüst, səhih, etibarlı, mötəbər; ~ narrative gerçək hekayə

FAITH
FAITHFULLY