FAITHFULLY

adv 1. sədaqətlə, vicdanla; to serve smb. ~ bir kəsə sədaqətlə / vicdanla xidmət etmək; 2. dürüst, düz, dümdüz; to reproduce smth. ~ dəqiq təkrar etmək (bütün xırdalığı ilə)

FAITHFUL
FAITHFULNESS