FAITHFULNESS

n 1. sədaqət, vəfa; doğruluq, loyallıq; ~ to tradition ənənəyə / adətə sədaqət; 2. gerçəklik, etibarlılıq, mötəbərlik, səhihlik, yəqinlik

FAITHFULLY
FAITHLESS