FAITHLESS

adj 1. xain, xəyanətkar, vəfasız, namərd; a ~ wife vəfasız / xəyanətkar arvad; 2. etimada layiq olmayan; etibarsız; yəqin olmayan, şübhəli; a man of ~ disposition etibarsız adam

FAITHFULNESS
FAKE