FAİZLİ

sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz.
FAİZ
FAİZSİZ

Значение слова в других словарях