FAKE

fake1

n 1. d.d. saxtakarlıq; aldatma; saxta (sənəd, kağız); 2. kələkbazlıq, biclik, hiyləgərlik, fırıldaqçılıq, adam aldatma, dələduzluq

fake2

v 1. saxtalaşdırmaq, saxtasını düzəltmək, saxtakarlıq etmək; to ~ result nəticəni saxtalaşdırmaq; 2. fırıldaqçılıq / hiyləgərlik etmək, adam aldatmaq, dələduzluq etmək, ələ salmaq, oynatmaq, araya / lağa qoymaq

FAITHLESS
FAKED