FAKED

adj saxta, qəlp, qondarma, süni; saxtalaşdırılmış; ~ diamonds saxta brilyantlar; ~ report qondarma hesabat

FAKE
FALL