FAKT

Latın mənşəlidir, bizdə tutalğa kəlməsi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAİZƏ
FAL

Значение слова в других словарях