FAKTOQRÁFİYA

[ lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit. Faktların (olmuş hadisələrin) təhlil edilmədən, ümumiləşdirilmədən və ya bədii cəhətdən işlənilmədən təsvir edilməsi.
FAKTİ́K
FÁKTOR

Digər lüğətlərdə