faktorinq

Pul tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirilməsi

faizlərin kapitallaşdırılması
farmokoloji vasitələr