FAL

FAL I is. [ fars. ] Tale və bəxtdən xəbər vermək üçün fal açmaq. Qarı dua etməkdən, fal açmaqdan yorulmuş (B.Azəroğlu).

FAL II is. Toyuğun altına qoyulan yumurta. Nə təhər deyərlər, yumurtlamadın, yumurtlamadın, bəs falını niyə içirsən, balam (Ə.Vəliyev).

FAL III is. [ holl. ] dəniz. Gəmilərdə yelkənləri, siqnal bayrağını və s. qaldırmaq üçün ip.

FAL IV is. Dilim. Bir fal limon alanda; İstəkana salanda (M.Rahim).

ƏSMƏ
FAZA

Значение слова в других словарях