FAL

I 1. FAL [Mirzə Yəhya:] Bu çox uğurlu bir faldır. Ondan istifadə etmək lazımdır (A.Şaiq); RƏML ..səbir, cadu, rəml, təbiri-xab, möcüz, meyit namazı.. (Çəmənzəminli).

2. fal bax bəxt 1

II fal bax yumurta 1

FAQQILIQ
FALABAXAN

Значение слова в других словарях