FAL

Ərəbcədir, “öncəni görmə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAKT
FAMİL

Значение слова в других словарях