FALAQQA

is. Molla məktəblərində şagirdləri cəzalandırmaq üçün işlədilən alət.
Kimisi dərs oxuyur, kimisi falaqqadan təzə çıxmış ayaqlarını ovuşdurub ağlayır… Ə.Haqverdiyev.
[Əmiraslan:] Dədə, mən məktəbə getməyəcəyəm.
Orada molla adamın ayağını falaqqaya salıb döyür. S.S.Axundov.

// Ümumiyyətlə, keçmişdə müqəssirləri cəzalandırmaq üçün tətbiq edilən eyni alət və üsul.
Əhmədi yıxıb, ayaqlarını qoydular falaqqaya, o qədər döydülər ki, ayağının bir qat qabığı getdi. (Nağıl).

FALABAXAN
FALÁNQA

Digər lüğətlərdə