FALLING-SICKNESS

n tib. epilepsiya (özündəngetmə xəstəliyinin növü)

FALLING-OUT
FALLING-STAR