FANATİ́ZM

[ lat. ] Fanatik adamın düşüncə və hərəkət tərzi; başqa etiqadlara düşmən münasibət bəsləyib öz inandığına hədsiz sədaqət göstərmə, sevmə, öz əqidəsinə qeyri-adi sədaqət; təəssübkeşlik.
// Mövhumatçılıq. Fanatizmlə mübarizə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FANATİZM fanatizm bax 1. təəssübkeşlik 1; 2. mövhumatçılıq
  • FANATİZM mövhumat
FANÁTİK
FANÉR

Digər lüğətlərdə