FANÉR

is. [ alm. ]
1. Yaraşıq üçün taxta şeylərin üzünə yapışdırılan nazik taxta təbəqəsi.
2. Çarpaz yapışdırılmış bir neçə təbəqə nazik ağac qatından ibarət taxta növü. Faner lövhələrin qalınlığı.
– Kamal özünə qəribə bir kirşə qayırmışdı, onun yanlarına nazik fanerdən təyyarədə olduğu kimi iki qanad vurmuşdu. M.Rzaquluzadə.

// Həmin materialdan qayrılmış, düzəldilmiş. Faner qapı.
FANATİ́ZM
FANİ

Значение слова в других словарях