FANİ ƏRƏB

Puç, axırı heç olan; müvəqqəti, daimi olmayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Beş gün bu fani dünyada

Bənzim zərd oldu, zərd oldu,

Gördüm bir qanlı zalımı,

Mənə dərd oldu, dərd oldu.

                      (“Koroğlunun qocalığı”) (“Koroğlu-Hümmət”)

FANİ ƏRƏB
FANUS YUNAN

Значение слова в других словарях