FANTÁZİYA

[ yun. phantasia – xəyal]
1. Xəyalən bir şey uydurma, təsəvvür etmə bacarığı, yaradıcılıq təxəyyülü. Yazıçı fantaziyası. Rəssamın fantaziyası.
– Dastanlar xalq fantaziyasının məhsuludur. M.Hüseyn.

// Xəyal, təxəyyül məhsulu. Bu onun fantaziyasıdır.
// Xam xəyal.
2. mus. Sərbəst formalı improvizasiya səciyyəli əsər. Orkestrlə fortepiano üçün yazılmış fantaziya.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FANTAZİYA fantaziya bax 1. xəyal I; 2. əfsanə 1
  • FANTAZİYA xəyal — xülya
  • FANTAZİYA yalan — uydurma
FANTÁSTİKA
FANTAZİYAÇI

Digər lüğətlərdə