FANTAZİYA

fantaziya bax 1. xəyal I; 2. əfsanə 1

FANTASTİK
FANUS

Digər lüğətlərdə